Noutati
04
apr
2016
“Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală - CEMEX” Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" IAŞI

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității si eficienței activității de cercetare-dezvoltare in domeniul medical, in vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate si promovării competitivității economice cu impact in industria farmaceutica.


Proiectul propune consolidarea si extinderea Centrului de Testare a Medicamentului Iași care va deveni, din punct de vedere functional, Centrul avansat de cercetare-dezvoltare in medicina experimentala -  CEMEX. Proiectul își propune dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare in medicina experimentală, care să permită realizarea centralizată a activitaților de cercetare-dezvoltare în domeniul biomedical, pentru studiul bolilor umane pe modele animale.
 
 
Proiectul este finanțat prin POS CCE, Axa prioritara: 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operațiunea: 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare).
Valoare totala proiect: 30.883.856 lei, din care valoare eligibila 25.000.000 lei.
Data începerii proiectului: 12.03.2014
Data finalizării proiectului: 30.06.2016
 
Locație investiție: Regiunea Nord-Est, Judet Iasi, Mun. Iasi

Servicii oferite:


 
Servicii de consultanță în managementului execuției investiției, având ca scop asigurarea execuției lucrărilor la un nivel superior conform standardelor în vigoare în domeniul construcțiilor, din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Servicii de consultanta pe perioada derularii procedurii de achizitie a lucrarilor;
Servicii de consultanta in perioada de pregatire a executiei lucrarilor
Servicii de consultanta pe parcursul executiei lucrarilor structurateServicii de consultanta pentru receptia la terminarea lucrarilor
 
 

PARTENERI

CBC Romania ODIMM Asociatia Profesionala a Firmelor de Consultanta si Training (AMCOR) Revista Magazinul Progresiv Raiffeisen Bank Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi (AJOFM) Academia Administrativa Publica (AAP) Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) Sim Consult Sam Ideas Fundatia Iosif Universitate Tehnica ”Gh. Asachi” Iasi