Credite bancare și facilități fiscale

IMM Invest – Credite pentru capital de lucru

 1. pentru ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 5.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finanțării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subvenționata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
 1. pentru ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MICRO

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări pentru capital de lucru de până la 5.000.000 lei cu procente de garantare de maxim 90% din valoarea creditului de până la 1.000.000 lei în cazul întreprinderilor mici și până la 500.000 lei pentru microîntreprindere; maxim 80% din valoarea creditului, atât în cazul întreprinderilor mici cât și în cazul microîntreprinderilor, care vor să acceseze credite de până la maxim 5.000.000 lei;
 • durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

 

IMM Invest – Credite pentru investiții

 1. pentru ÎNTREPRINDERILE MIJLOCII

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele aferente;
 • durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de grație de maxim 18 luni;
 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.
 1. pentru INTREPRINDERILE MICI SI MICRO

Aplicand pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veti beneficia de:

 • finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;
 • garantii de stat in valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobanzile, comisioanele, si spezele aferente;
 • durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobanzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Sumele acordate cu respectarea condițiilor programului nu vor putea fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare.

 

 

IMM PROD

Plafon total de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:

 1. încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
 2. reconversia de la intermediere la producție;
 3. digitalizarea activității;
 4. alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului se compune din:

 1. rata dobânzii – rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru , marja este de maximum 1,5% pe an, și de maximum 0,75% pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie.
 2. comisionul de risc – comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.R.C. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

Facilitati oferite prin schema de ajutor de stat:

 • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
 • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garantiei și dobanda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
 • Componentă neramburasabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate.
 • Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.