Noutăți

 • PNRR: Competențe digitale pentru angajații IMM-urilor

  PNRR: Competențe digitale pentru angajații IMM-urilor, care își vor putea perfecționa angajații în domenii digitale – Ghidul prin care Autoritatea pentru Digitalizarea României devine subadministrator al schemei a fost publicat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în calitate de Agenție de implementare pentru Planul Național de Redresare și

  august 9, 2022
 • PNRR: 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity

  PNRR: 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity – a fost lansat apelul de selecție Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții a anunțat lansarea apelului pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare (”Recovery Equity Fund” sau ”REF”), investiție finanțată printr-o contribuție de

  iulie 31, 2022
 • 300 milioane Euro pentru industria prelucrătoare

  Guvernul a aprobat în ședința din 27 iulie 2022 Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de sta. Schema are ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, proiect inițiat de Ministerul Economiei. Ministerul Economiei va gestiona schema multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale ale companiilor din industria

  iulie 28, 2022
 • PNRR: Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică ghidul specific pentru apelul de proiecte aferent Investiției 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, din cadrul Componentei 11, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.   INVESTIȚIA 1 – PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE Alocarea apelului de proiecte: 460.149.383 lei, echivalentul a 93,475

  iulie 28, 2022
 • Schema de Ajutor de Stat crearea locurilor de muncă HG 332/2014

  Obiectiv Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti. Categorii solicitanți eligibili Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari. • Pentru întreprinderile în activitate: au capitaluri

  iulie 18, 2022
 • Schema de Ajutor de Stat pentru investiții HG 807/2014

  Obiectiv Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Categorii solicitanți eligibili Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari. Pentru întreprinderile cu cel puțin un

  iulie 18, 2022
 • Scheme Eficiență Energetică pentru IMM și întreprinderi mari

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat vineri, 8 iulie 2022, spre consultare publică, Ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele

  iulie 12, 2022
 • POIM 6.2 – Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

  Ordinul MIPE nr. 836/30.05.2022 de modificare a Ghidului solicitantului pentru monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Axei prioritaqre 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, OS 6.2 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și REACT–EU, după caz. Ordinul reglementează prelungirea periaodei

  iulie 7, 2022
 • Ministerul Energiei anunță astăzi lansarea procedurii competitive – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză

  Ministerul Energiei anunță astăzi lansarea procedurii competitive – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză. Este vorba despre proiecte de investiţii în construirea de noi capacităţi în instalații de electroliză, inclusiv extinderea de capacități pentru producția de hidrogen verde,

  iunie 29, 2022
 • 300 de milioane de euro, ajutor pentru industria prelucrătoare din România. Ministerul Economiei lansează o schemă de ajutor de stat pentru investiții

  Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică Hotărărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Schema de ajutor de stat propusă de Ministerul Economiei are ca principal obiectiv acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi

  iunie 28, 2022