Fonduri pentru tranziția către o economie circulară

Fonduri pentru tranziția către o economie circulară. Ministerul Economiei oferă stimulente de 200.000 euro companiilor industriale care dezvoltă proiecte de economie circulară

Guvernul a aprobat în ședință din data de 24 august un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat. Instituirea schemei de ajutor de minimis are în vedere tranziția către economia circulară, proiect inițiat de Ministerul Economiei.

Obiective

Scopul acestui mecanism de sprijin financiar este acela de a dezvolta sectoare industriale noi, dar și de a revaloriza resursele deja existente, reduse  la stadiul de deșeuri, care poluează  întreg teritoriul național. În același timp, componenta de cercetare și dezvoltare a proiectului va permite obținerea unui avantaj competitiv, precum şi cea care prevede eficientizarea activităților prin digitalizare.

„Dezvoltarea durabilă presupune, printre altele, şi tranziția către o economia circulară. Aceasta reprezentând unul dintre obiectivele pe care țara noastră și l-a asumat ca stat membru al Uniunii Europene. Avem  nevoie de o strategie națională, adaptată la realitățile economiei românești, dar și de o modalitate de a stimula industria să parcurgă acestă tranziție. De aceea, în ședința de Guvern de astăzi am aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. Vorbim despre un sprjin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului, pentru companiile care doresc să investească în proiecte care reduc volumul deșeurilor și reușesc totodată să creeze materia primă necesară pentru crearea unui lanţ de producţie integrat.”, a declarat Florin Spătaru, Ministrul Economiei.

Mecanism

Mecanismul prevede ca suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni să fie egală cu echivalentul  în lei a 200.000 euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă fiind egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro. Proiectele acceptate vor fi finanțate în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei. Cheltuielile vor fi suportate în procent de 85% de la bugetul de stat, restul de 15% din surse proprii ale beneficiarilor.

Aceste fonduri pentru tranziția către o economie circulară, conform criteriilor stabilite de actul normativ, vor primi finanțare companiile care desfășoară activități de transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităților de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor; dezvoltarea activităților de reciclare a deșeurilor etc.

În perioada următoare Ministerul Economiei va lansa Ghidul solicitantului, care va stabili modul de derulare a programului de finanțare și pașii pe care companiile trebuie să îi parcurgă pentru accesarea acestor fonduri.

 

Sursa: Ministerul Economiei

 

Informațiii suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

http://www.economie.gov.ro/florin-spataru-ministrul-economiei-ministerul-economiei-face-un-pas-important-inspre-atingerea-obiectivelor-oecd-vom-oferi-stimulente-de-200-000-euro-companiilor-industriale-care-dezvolta-proiecte-pentru-economia-circulara

Informații despre oportunități de finanțare similare sau complementare:

https://dal.ro/monitorizare-consumatori-industriali-eficienta-energetica/