Servicii de Consultanță

Accesarea fondurilor europene se poate dovedi o provocare pentru beneficiari, indiferent de categoria din care acestia fac parte. În prezent, există posibilități de finanțare pentru multiple profiluri de beneficiari, de la întreprinderi mici și mijlocii, la ONG-uri, cercetători și fermieri, până la organismele publice.

Oferim o gamă completă de servicii de consultanță pentru accesarea de finanțare din surse precum fonduri europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, scheme de ajutor de stat sau diverse facilități bancare. Construim relații de colaborare durabile cu partenerii noștri, fiind alături de aceștia în toate fazele de accesare a fondurilor.

Identificare finanțare

 • Analiza și selecția oportunităților de finanțare
 • Construirea unei idei de afaceri fezabile și corelarea surselor de finanțare potrivite
 • Stabilire eligibilitate solicitant
 • Stabilire eligibilitate proiect
 • Adaptare și optimizare idee de afacere
 • Analiză și maximizare șanse punctaj

Elaborare și depunere proiect

 • Identificarea corectă a cheltuielilor eligibile finanțate
 • Realizare plan de afaceri
 • Realizare buget de investiții
 • Elaborare analiză financiară
 • Întocmire studiu de fezabilitate
 • Suport în întocmirea documentației obligatorii
 • Elaborare plan de marketing
 • Completare și depunere cerere de finanțare
 • Întocmire memoriu justificativ
 • Asistență semnare contract de finanțare

Implementare și monitorizare

 • Asistență și consultanță proceduri de achiziție
 • Suport identificare oferte financiare și tehnice
 • Consultanță în întocmire și depunere cereri de rambursare/ plată
 • Verificare documente tehnice și financiare
 • Întocmire rapoarte de monitorizare și evaluare
 • Întocmire rapoarte de progres
 • Asistență realizare audit de proiect

Potențiali beneficiari

Start-up
IMM-uri
Companii mari
Instituții publice
ONG

Tipuri de activități finanțate

Dotări cu echipamente, linii tehnologice și sisteme informatice
Construcții civile și
industriale
Educație și competențe
Dezvoltare turistică
Eficiență energetică și protecția mediului
Infrastructură locală și de transport
Cercetare-Dezvoltare-Inovare
Promovare produse și servicii

Tipuri de fonduri

Fonduri Europene Nerambursabile

Fonduri Guvernamentale

Scheme de Ajutor de Stat

Credite și alte facilități bancare

Parteneri