Noi oportunități: Digitalizare și Eficiență Energetică

Noi oportunități: Digitalizare și Eficiență Energetică

 

În perioada 21-22 septembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat două sesiuni de informare privind apelul POC 4.1.1 BIS și ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică, finanțate prin POIM.

POIM – Măsuri de eficiență energetică, destinate creării de capacități de producție de energie din resurse regenerabile

Întreprinderi eligibile

 • Întreprinderi înființate în baza legii societăților comerciale 31/1990, legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativelor și ordonanțe de urgență 6/2011 pentru înființarea de SRL-D-uri.

Criterii de eligibilitate proiecte

 • Perioada maxină de implementare – 31 decembrie 2023
 • Proiectul trebuie să rezulte în urma unei analize energetice realizate de către un auditor sau un manager energetic autorizat în funcție de tipul de intervenție
 • Scopul proiectului este reprezentat de implementarea de măsuri de eficiență energetică/ utilizarea surselor regenerabile de energie

Cheltuieli eligibile

Printre cheltuielile eligibile, se regăsesc:

 • investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri
 • intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe
 • investiții în echipamente/ utilaje/ dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu de energie
 • investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanțare
 • investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei — EMS
 • implementarea sistemelor de management energetic
 • instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de — sisteme de monitorizare hardware și software: senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces; RTU — Remote Terminal Units — unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, stație etc.

Cu ocazia sesiunilor de informare organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind apelul POC 4.1.1 BIS și ghidurile destinate măsurilor de eficiență energetică, finanțate prin POIM, Secretarul de Stat Csilla Hegedüs a anunțat lansarea în consultare publică, la începutul săptămânii viitoare, a apelului pentru digitalizarea IMM-urilor, finanțat prin PNRR.

 

Surse: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

Informatii suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

https://mfe.gov.ro/oug-eficienta-energetica/

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/monitorizare-consumatori-industriali-eficienta-energetica/