Investiții destinate industriei alimentare și de construcții

Investiții destinate industriei alimentare și de construcții pentru retehnologizare în vederea refacerii capacității de reziliență, prin măsura 4.1.1. BIS

 

Descriere

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a publicat la mijlocul lunii septembrie Ghidul solicitantului aferent investițiilor în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectiv

Refacerea capacității de reziliență a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea în retehnologizare, în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

Granturi

  • se acordă sub forma de ajutor de stat regional, cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare
  • au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021
  • cofinanțarea proprie a beneficiarilor se asigură în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni

Dată lansare apel: 7 octombrie 2022, ora 10:00.

Dată închidere apel: 13 octombrie 2022, ora 23:59:59.

 

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-aferent-actiunii-4-1-1-bis-investitii-in-retehnologizare-acordate-imm-urilor-din-domeniul-industriei-alimentare-si-al-constructiilor-in-vederea-refacerii-capacitatii-de-rezili/

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/fonduri-pentru-tranzitia-catre-o-economie-circulara/