Ghidul pentru digitalizarea IMMurilor – consultare publică

Ghidul pentru digitalizarea IMMurilor – consultare publică

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte:

 • Pilonul III. Creștere Inteligentă, Sustenabilă și Favorabilă Incluziunii, Inclusiv Coeziune Economică, Locuri de Muncă, Productivitate, Competitivitate, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Precum și o Piață Internă Funcțională, cu Întreprinderi Mici și Mijlocii Puternice
 • Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare
 • Investiția I3. Scheme de Ajutor pentru Sectorul Privat
 • Măsura 1. Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor
 • Instrument de Grant de până la 100.000 Euro pe Întreprindere care să Sprijine IMM-urile în Adoptarea Tehnologiilor Digitale

Beneficiari eligibili

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Buget și valori maxime ale ajutorului de minimis

Alocarea pentru acest apel, corespunzătoare secțiunii deschise este de 347,5 milioane euro, iar valorile maxime sunt cuprinse între:

 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Valoarea ajutorului de minimis în euro se calculează în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprindere mică și întreprindere mijlocie. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis, de către beneficiar.

 

Activități sprijinite

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Apelul este de tip competitiv, cu depunere la termen și este estimat a fi lansat în luna decembrie 2022.

 

 

Sursă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de investiții:

https://mfe.gov.ro/hg-digitalizare-imm/

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/noi-oportunitati-digitalizare-si-eficienta-energetica/