Fondul de Modernizare – Investiții în capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum sau comercializare

Fondul de Modernizare – Sprijinirea investiților în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru AUTOCONSUM

 

Acțiunile finanțabile:

1. Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene
2. Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv)
3. Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (peste 1 MW)
4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse hidro

 

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

 

Intensitatea ajutorului de stat: 100%

Valoare maximă ajutor: 20 milioane EUR pe beneficiar, în limita plafoanelor

Plafoane maxime:

Energie eoliană: 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate
Energie solară-: 1.000.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 1 MW (inclusiv) – 500.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 1 MW
Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate

 

 

Fondul de Modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru COMERCIALIZARE

Acțiunile finanțabile:

Realizarea capacităților noi de producere energiei electrică din surse eoliene, solare, surse hidro prin crearea de noi instalații de producție acolo unde nu au existat până în prezent.

 

Beneficiari eligibili:

Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

 

Intensitatea ajutorului de stat: 100%

Valoare maximă ajutor: 20 milioane EUR pe beneficiar, în limita plafoanelor

 

Plafoane maxime:

Energie eoliană: 700.000 Euro/MW
Energie solară: 500.000 Euro/MW
Energie hidro: 1.805.000 Euro/MW

 

 

Pentru informații suplimentare și analiza eligibilității proiectului, ne puteți contacta prin completare Formularului de contact, telefonic sau prin e-mail, la datele publicate pe pagina de Contact .

 

Sursa: Ministerul Energiei

 

Mai multe informații despre oportunitatea de investiții:

https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/