PNRR: Competențe digitale pentru angajații IMM-urilor

PNRR: Competențe digitale pentru angajații IMM-urilor, care își vor putea perfecționa angajații în domenii digitale – Ghidul prin care Autoritatea pentru Digitalizarea României devine subadministrator al schemei a fost publicat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale în calitate de Agenție de implementare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, a anunțat deschiderea apelului de proiecte aferent Componentei 7 Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, INVESTIȚIA I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme.

Proiectul va fi înregistrat pe platforma ADR – OIPSI până în data de 03.10.2022, ora 17.00.

Vor fi finanțate activitățile de instruire în tehnologiile emergente, respectiv:

  • Internet of things;
  • Big data;
  • Cloud technologies;
  • Învățarea automată;
  • Inteligența artificială;
  • Automatizarea proceselor robotice;
  • Blockchain;
  • Cyber-Physical Systems;
  • Additive manufacturing.

Bugetul total al investiției în competențele digitale ale angajaților din IMM-uri este de 36.000.000 euro, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis.

Numărul minim estimat al întreprinderilor beneficiare este de 2000.

 

Sursa: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

https://oipsi.gov.ro/anunt-privind-lansarea-apelului-pnrr-aferent-operatiunii-d-competente-digitale-capital-uman-si-utilizarea-internetului/

Informații despre oportunități de finanțare similare sau complementare:

https://dal.ro/schema-de-ajutor-de-stat-locuri-munca/