Schema de Ajutor de Stat crearea locurilor de muncă HG 332/2014

Obiectiv

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Categorii solicitanți eligibili

Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari.
• Pentru întreprinderile în activitate: au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar incheiat.
• Pentru întreprinderile nou înființate: au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei și nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere.

Activități eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
• locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
• locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
• fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale;
b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.
Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.

Valoare grant

Nivel maxim al Ajutorului de Stat de care poate beneficia o întreprindere din Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro.

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

Informații suplimentare despre Schema de Ajutor de Stat 332/2014:

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/347788/GhidulSolicitantuluiHG_332Revizia4_08092020.pdf

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/schema-de-ajutor-de-stat-pentru-investitii/

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta accesând pagina Contact sau direct, telefonic sau prin e-mail.