Schema de Ajutor de Stat pentru investiții HG 807/2014

Obiectiv
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Categorii solicitanți eligibili
Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari.
Pentru întreprinderile cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat: au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exercițiu financiar încheiat și au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
Pentru întreprinderile nou înființate: au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere.

Activități eligibile
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului.
Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro, conform HG 880/ 2018.

Valoare grant
Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere din Regiunea Nord-Est este de 37,5 milioane Euro.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este deschisă continuu, iar solicitările se analizează în ordinea înregistrării, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate.

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

Informații suplimentare despre Schema de Ajutor de Stat HG 807/2014:

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/331650/hg760_mo702_15072021.pdf

 

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/300-de-milioane-de-euro-ajutor-pentru-industria-prelucratoare-din-romania-ministerul-economiei-lanseaza-o-schema-de-ajutor-de-stat-pentru-investitii/

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta accesând pagina Contact, sau direct, telefonic sau prin e-mail.