Schema HoReCa 2: 750 milioane euro

Schema HoReCa 2: 750 milioane euro

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat pe  12 octombrie 2022, spre consultare publică, Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Beneficiarii de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri / unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari, microîntreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților n. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență  Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul schemei de ajutor de stat HoReCa2 solicitat de către reprezentanții industriei este de 750 milioane euro, echivalent în lei. Ministerul Finanțelor va determina alocarea bugetară în conformitate cu sursele de finanțare existente, potrivit comunicatului oficial al MAT.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

 

Structura de finanțare

Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, astfel:

  • Pilonul 1 presupune compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021 cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina;
    • Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe întreprindere așa cum este definită la art. 4 alin. (1), lit. c), în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina;
  • Pilonul 2 presupune compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
    • Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe întreprindere așa cum este definită la art. 4 alin. (1), lit. c), în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

 

Sursa: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

https://turism.gov.ro/web/2022/10/13/mat-lanseaza-in-dezbatere-publica-proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-privind-unele-masuri-pent-ru-acordarea-de-sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-alimentatiei-publice-si/

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/noi-oportunitati-digitalizare-si-eficienta-energetica/