Fonduri Guvernamentale

Instrumente:

Fondul de Modernizare

Buget Total 14.000.000.000 euro (2021-2030)

Obiectivul general al programului este să susţină modernizarea şi eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătăţirea eficienţei energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu venituri reduse (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia)

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Investiții în producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile
 • Investiții pentru îmbunătățirea eficienței, inclusiv în transporturi, construcţii, agricultură și deșeuri  energetice
 • Investiții în stocarea energiei
 • Investiții în modernizare rețelelor energetice, conductelor centralelor de termoficare, reţelelor pentru transportul de electricitate și gaz, creșterea interconectărilor dintre statele membre
 • Investiții în regiunile dependente de cărbune: recalificarea și îmbunătăţirea compe­tenţelor lucrătorilor, educaţia, iniţiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile

Rata de cofinantare

 • până la 100% din cheltuielile eligibile pentru investiții prioritare
 • până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare

 

 

Fondul pentru Inovare

Buget Total 10.000.000.000 euro (2020-2030)

Obiectivul general al programului: Sprijinirea, în toate Statele Membre, a implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea  tehnologiilor inovative cu emisii reduse de carbon din sectoare precum energie regenerabilă și stocare de energie produsă de aceste instalații, captare, stocare și utilizare de carbon, diverse sectoare din industrie și segmente inter-sectoriale în care inovarea poate contribui substanțial la diminuarea schimbărilor climatice și facilita evoluția către energia curată.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile:

 • Tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în industriile cu consum energetic, inclusiv produse care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon
 • Captarea și utilizarea carbonului, sisteme de decarbonizare
 • Construcția și exploatarea captării și stocării carbonului
 • Generarea inovatoare de energie regenerabilă
 • Stocarea energiei

Rata de cofinanțare:

 • Până 60% din costurile suplimentare de capital și operaționale ale proiectelor la scară largă (>7.500.000 euro)
 • Până la 60% din costurile de capital ale proiectelor la scară mică (<7.500.000 euro)

 

 

Programe:

POC 4.1.1

POC 4.1.1. este apelul care vine să înlocuiască vechea Măsură 3, anulată de guvernanți ca urmare a suspiciunilor de nereguli. Acțiunea 4.1.1 “Investiții în activități productive” se bucură de un interes enorm din partea IMM-urilor.

Beneficiari eligibili

 • Granturi între 50.000 și 200.000 de euro pentru susținerea activităților din domeniul sănătate, învățământ și servicii pentru populație cum ar fi cele de înfrumusețare, coafor etc.
 • Granturi între 200.000 și 1 milion de euro pentru activitățile economice din domeniul producției, construcții, transport și depozitare, hoteluri și restaurante, reparații auto/moto etc.

 

 

Granturi:

Granturi pentru capital de lucru

Măsura 2 este apelul de finanțare nerambursabilă pentru sprijinul IMM-urilor în contextul crizei provocate de COVID-19. Măsura 2 este o schemă de ajutor de stat nu se supune regulilor de minimis și este gestionată de MAT – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil este limitată la 15% din valoarea cifrei de afaceri aferentă anului 2019. Cofinanțarea în cadrul programului este în valoare procenuală de 15% din valoarea AFN.