Scheme de Ajutor de Stat

HG 332/2014: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili

  • întreprinderi nou-înființate
  • întreprinderi în activitate
  • IMM-uri
  • întreprinderi mari

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2028.

Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Obiectiv: Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de minim 100 locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

 

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
  • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.