Centru avansat pentru cercetare si dezvoltare in medicina experimentala (CEMEX)

Categorie: Cercetare

Client: Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa Iași

Activități:

– Elaborare Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, documentație finanțare

– Managementul proiectului de investitii

Valoare proiect: 5.600.000 euro