Extindere fabrică de nutrețuri combinate

Categorie: Agricultura – Acvacultura

Client: Nutriva SA

Activități:

– Elaborare studiu de fezabilitate, elaborare documentație finanțare

– Managementul proiectului de investiții în extinderea capacității de stocare, extinderea capacității de procesare, extindere capacitate de transport și modernizare secțiuni de producție

– Organizarea și derularea procedurilor de achiziții

Valoare proiect: 3.750.000 euro