300 milioane Euro pentru industria prelucrătoare

Guvernul a aprobat în ședința din 27 iulie 2022 Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de sta. Schema are ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare, proiect inițiat de Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei va gestiona schema multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare totală de 300 de milioane de euro. Schema se va aplica în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanţare emise.

Ajutoarele de Stat

Vor fi acordate 300 milioane de Euro pentru industria prelucrătoare pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, fiind considerate costuri eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani sau o combinaţie între cele două.

Beneficiarii granturilor de investiții

Beneficiarii trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile. Contribuția poate fi prin resurse proprii sau prin finanţare externă, formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Pentru companiile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

În următoarele 30 de zile, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei va publica Ghidul solicitantului. Acesta va aprobat prin Ordin al minstrului economiei, unde vor fi detaliate toate aspectele tehnice legate de documentele și modalitatea prin care firmele interesate pot aplica pentru această schemă.

Sursa: Ministerul Economiei

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

http://economie.gov.ro/300-de-milioane-de-euro-pentru-companiile-din-industria-prelucratoare-pentru-retehnologizare-si-noi-linii-de-productie-nepoluante

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/imm-urile-pot-obtine-finantare-intre-50-000-500-000-euro-prin-poc-4-1-1/

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta accesând pagina Contact sau direct, telefonic sau prin e-mail.