Apelul de proiecte „Proof of Concept” va fi lansat în cursul acestei luni!

Ca urmare a unei solicitări a fonduri-structurale.ro, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis faptul că apelul de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), va fi lansat în cursul lunii mai 2022.

Potrivit instituției, documentele pentru lansare sunt în curs de aprobare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu dotări;

Cheltuieli cu active necorporale;

Cheltuieli generate de administrație,

Cheltuieli pentru consultanță;

Cheltuieli salariale;

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

Cheltuieli cu servicii.

Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 150.