POIM: Ghidul privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, pentru Obiectivul Specific 6.2/REACT-EU

Solicitanţii eligibili în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt:

 

Societăţile cu personalitate juridică (denumite în continuare societăți) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, calculat la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare.

Vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv implementarea acţiunii de implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

1.Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

  • Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant, inclusiv:
  • Sisteme de monitorizare (hardware şi software): senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces industrial;
  • RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
  • Sistem de comunicare date;
  • Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele);
  • Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni.
  • Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului (ex. autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

2.Pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc);

3.Managementul proiectului, auditul proiectului;

4.Informare şi publicitate.