PNRR: 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity

PNRR: 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity – a fost lansat apelul de selecție

Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții a anunțat lansarea apelului pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare (”Recovery Equity Fund” sau ”REF”), investiție finanțată printr-o contribuție de 400 milioane euro din Componenta 9 a PNRR, „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Destinația apelului

Apelul este destinat echipelor de management de fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicației. Selecția va fi efectuată de către experții Fondului European de Investiții, conform criteriilor și procedurilor descrise în apel. Fiecare propunere de alocare va fi supusă aprobării Comitetului de Investiții al REF. Apelul nu se adresează companiilor interesate de a obține investiții de capital – acestea vor putea solicita ulterior de la intermediarii selectați.

Conform strategiei de investiții, intermediarii selectați  se vor obliga ca o sumă cel puțin egală cu suma totală contractată de la FEI din PNRR să fie investită în România, în IMM-uri, midcaps (întreprinderi care au mai puțin de 3.000 de salariați) și proiecte de infrastructură (de ex. eficiență energetică sau energie regenerabilă) din România. Investițiile vor putea fi realizate sub formă de equity (capital) și quasi-equity (tipul de finanțare care se clasează între capital și datorie, având un risc mai mare decât datoria senior și un risc mai mic decât capitalul propriu, de ex. împrumuturile convertibile).

Angajarea resurselor din PNRR către fonduri trebuie să aibă loc până la mijlocul anului 2026, conform jaloanelor asumate în PNRR. Se estimează că se vor aloca resurse către aproximativ 20 de fonduri de equity naționale sau regionale, inclusiv fonduri de private equity, venture capital, mezzanin, transfer de tehnologie, fonduri de pre-IPO (Initial Public Offering – ofertă publică inițială) sau de infrastructură. Finanțările se vor acorda cu respectarea regulilor de ajutoare de stat descrise în apel și, după caz, în scheme de ajutoare de stat. Se vor respecta regulile privind aplicarea principiului ”do no significant harm” (a nu prejudicia mediul în mod semnificativ).

Aplicațiile pot fi depuse continuu până în decembrie 2025, la adresa de email [email protected].

 

Sursa: Fondul European de Investiții

 

Informații suplimentare despre oportunitatea de finanțare:

https://www.eif.org/what_we_do/resources/rrf-romania/index.htm

Informații despre oportunități de finanțare similare:

https://dal.ro/schema-de-ajutor-de-stat-locuri-munca/

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta accesând pagina Contact sau direct, telefonic sau prin e-mail.