Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși – STAR OF HOPE

Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși

Beneficiar: Fundația Star of Hope România

  • Partener 1: SC Dal Consulting SRL
  • Partener 2: Centru Diecezan ”Caritas” Iași
  • Partener 3: Școala Gimnazială ”Anastasie Panu” Huși
  • Partener 4: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huși

Categorie: Social, Educație

Program de Finanțare: POCU – Program Operațional Capital Uman 2014-2020

Activități:

  • Servicii de elaborare proiect în parteneriat
  • Consultanță în management de proiect
  • Activități specifice în calitate de partener al proiectului

Valoare proiect: 13.212.340 RON

 

Mai multe informații despre proiect și/sau beneficiar:

http://incluziunesocialahusi.ro/

Proiecte asemănătoare:

https://dal.ro/proiecte/centru-avansat-pentru-cercetare-si-dezvoltare-in-medicina-experimentala-cemex/